1/1

მონაცემები

 

CPU:   Processor STI5197LABB,

RAM:   256Mb DDR SDRAM.

 

 

 

     ციფრული მიმღები, რომელიც ციფრულ სიგნალს გარდაქმნის RCA სტანდარტისთვის.ასევე შესაძლებელია სპეციალური ბარათის საშუალებით ფასიანი არხების მიღება.

© ყველა უფლება დაცულია AG Microelectronics. 2015